Aplikácie CAIS€

Ekonomický informačný systém CAIS€ je integrovaný ekonomický informačný systém najnovšej generácie. Optimalizuje administratívnu a účtovnícku prácu, zabezpečuje okamžitý prehľad o stave firmy. Samozrejmosťou je tlač všetkých dokladov, kníh a výkazov aj kedykoľvek spätne. Údaje za celé účtovné obdobie (rok) a prvých šesť mesiacov nasledujúceho obdobia sú okamžite prístupné.


 • CAIS-OrderF

  Pre investičné a konštrukčné firmy, orientované na realizáciu vlastných riešení, resp. realizáciu riešení tretích strán kompletne formou subdodávateľov, ponúkame verziu CAIS-OrderF, zameranú na riadenie finančných tokov prostredníctvom zazmluvňovania subdodávateľov a finančného riadenia zákaziek pomocou systému bankových záruk a bankových akreditívov.

 • CAIS-Order

  Program je zameraný na sledovanie evidencie zákaziek, ich členenie, sledovanie okamžitého stavu rozpracovaných zákaziek vo vecnom a finančnom vyjadrení. Je vhodný najmä pre firmy, orientované na priamy výkon prác - či už je to formou subdodávok čiastkových riešení, subdodávok prác (napr. montáží) a realizáciu vlastných riešení. Systém zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi materiálu, ako aj subdodávok formou dodávateľských objednávok. Zároveň tieto informácie vyhodnocuje a v spolupráci so systémom CAIS€, generuje odberateľské, ako aj dodávateľské faktúry.

 • Projekty informačných systémov

  Efektívne zavedenie informačného systému do firmy, alebo zmena či rozšírenie informačného systému už existujúceho vyžaduje vykonať široký komplex činností, ktoré obsahujú nielen programové a technické riešenia, ale i organizačné zásahy, vypracovanie smerníc a školenie personálu. Ide o komplexnú činnosť, ktorej úspešnosť sa výrazne zvyšuje, ak je vykonávaná plánovite podľa vopred schváleného projektu a harmonogramu. Pre náročných zákazníkov ponúkame vypracovanie takéhoto projektu ešte predtým, ako sa rozhodnú pre vykonanie konkrétnych nezvratných krokov, ako je napr. zakúpenie technického alebo programového vybavenia. • Registračná pokladnica

  Riešenie spočíva vo využití fiskálnej tlačiarne a v prepojení dát priamo s CAIS€

 • Individuálne riešenia

  Široké spektrum činností firiem v rôznych podmienkach spôsobuje, že ich nároky nie vždy uspokojí komerčne dodávaný štandardný informačný systém. V takýchto prípadoch ponúkame individuálne riešenia, spočívajúce v rozšírení štandardného systému CAIS€, alebo i vo vypracovaní úplne nového riešenia "šitého na mieru" na špecifické podmienky zákazníka.

 • Čítačka čiarových kódov

  Softvér umožňuje pohodlnú prácu v sklade s čítačkou čiarových kódov a automatickým prenosom údajov do CAIS€.Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.