eKasa Bakery logo

PREDAJŇA - Pokladničný systém pre sieť (vlastných) predajní

SW Predajňa je vyvinutý ako predajný pokladničný systém pre sieť (vlastných) predajní. Softvér sme aktualizovali pre systém E-Kasa. Pri vývoji boli zohľadnené všetky špecifiká predaja potravinárskych (pekárskych) výrobkov a naše takmer 30-ročné skúsenosti. Zohľadnili sme konzultácie s užívateľmi produktu Bakery – čo by mal program Predajňa obsahovať.
V systéme E-Kasa Finančnej správy je povinné pripojenie na internet. Celú komunikáciu programov Bakery a Managera pokladní s pokladňami sme vyriešili formu zasielania správ v elektronickej podobe s využitím štandardných EDI formátov.

Príklad zostavy predajne

Museli sme zohľadniť požiadavky na pracovné prostredie:

Jednoducho a rýchlo nablokovať PLU

Veľa výrobkov je bez čiarového kódu, pamätať si všetky PLU čísla je problematické – hlavne pri zmene pracovníka pri pokladni.

Mať aktuálny prehľad o predaji a zásobách

Je dobré vedieť, koľko je predaných výrobkov a podľa toho naplánovať ďalší rozvoz tovaru.
Mať takúto informáciu v priebehu dňa, ako aj po ukončení predaja je častá požiadavka.

Elektronický prenos dodacích listov a objednávok

Posielať si papiere a z nich musieť nahrávať, alebo telefonovať a diktovať je zdĺhavé a prácne. Vzniká potreba opravovať dodací list na skutočne dodané množstvá.
Dali by sa evidovať aj objednávky zákazníkov bez potreby ich písania na papier? Jednoducho ich pripočítať k objednávke na predaj a posielať ich elektronicky na odbyt...

Odpis nepredaných výrobkov (vrátené)

Všeobecný záujem je predávať len čerstvé výrobky. Program dá po skončení predaja (dňa) vybrané výrobky na odpis (vrátenie), alebo je možné ich presunúť do tovaru so zľavou (po dennej závierke).
Vynuluje sa stav vybraných výrobkov, keď bola predajňa zatvorená viac dní. Automaticky, bez potreby niečo nahrávať.

Rýchlo a pružne, centrálne meniť ceny, akcie, zľavy

Ideálne je vytvoriť centrálny zoznam s možnosťou vykonania potrebných zmien: ceny, akcie, zľavy, nahrávanie nového tovaru, úpravy pokladní. Všetky zmeny elektronicky posielať na predajne. Požiadavka bola, aby sa už nemuseli obiehať všetky predajne pre aktualizovanie PLU v pokladniciach.
Počas prevádzky SW vznikla požiadavka na zákaznícke (vernostné) karty a osobitné zľavy (s možnosťou výberu tovaru, na ktorý bude poskytovaná zľava a ktorý bude bez zľavy).

Minimum zariadení

Na predajniach spravidla nie je veľa miesta. Museli sme vyriešiť problém: umiestnenie počítača, obrazovky, tlačiarne, klávesnice a myšky.
Tak vznikol jedinečný projekt riešenia – počítač s dotykovým displejom a tlačiarňou, ktorá môže byť zároveň aj platobným terminálom.

Jednoduchá a nenáročná obsluha

Prioritou bola jednoduchosť obsluhy: na obrazovke mať len základné funkcie, ovládané cez tlačidlá (ikonky). Bez potreby hľadania, výberu ponuky cez komplikované menu.
Zaškolenie obsluhy nesmie byť náročné a dlhé. Po niekoľkých hodinách školenia obsluha už pomaly nevie ani ako treba spustiť program...

Skvelé by bolo mať o predaji viac informácií, ako len Závierku

Pri konzultáciách k programu sme riešili, ako poslať na centrálu čo a kedy sa predalo, kto bol pokladník a akú mal tržbu (napríklad pre určenie prémie). Aké tovary sa prijali priamo v predajni (doplnkový tovar mimo vlastných výrobkov). Koľko bolo opráv na dodacích listoch a vrátených výrobkoch.
Vznikla otázka: je možné tiež evidovať dochádzku...?

Je možné mať k dispozícii všetky funkcie, ktoré sú v bežných pokladničných systémoch?

Všetko sme naprogramovali podľa požiadaviek našich prvých zákazníkov. Softvér pre predajne má dve časti: Manager pokladní (centrálna správa) a Predajňa (predajný pokladničný systém).

Schéma riešenia a dátových tokov


SW modul Manager predajní

Hlavný program, ktorý rozhoduje ako budú pracovať pokladne - správa predajní. Tu sa nahrávajú PLU, ceny, akcie a zaradenie tovarových produktov do skupín s priradením PLU na tlačidlá v SW Predajňa. V programe sa vyberajú doklady pre skladovú evidenciu, určujú vlastnosti predajne (zoznam predajní). Základnú evidenciu tvorí súpis zamestnancov s pridelením prístupových údajov (meno, heslo do programu).

V programe sa evidujú tiež zákaznícke (vernostné) karty s pridelením zvolenej zľavy. Nastavuje sa tu všetko, ako má pracovať pokladňa. Údaje sa exportujú do centrálneho dátového priestoru (úložisko na serveri, distribúcia údajov cez internet).

Program Manager prijíma údaje o stave predaja a stave skladu z každej pokladne na predajni a spracováva ich do výkazov: denných, mesačných, finančných a výkaz dochádzky.

Program Manager je možné inštalovať na notebook pracovníka zodpovedného za predajne, aby mohol vykonávať zmeny pre predaj tiež mimo sídla firmy – napr. priamo v predajni.


SW modul Predajňa

Program Pokladňa sa pri inštalácii priradí na konkrétnu vybranú predajňu a zo serveru si preberie všetky potrebné údaje. Cez spoločný dátový priestor si vymieňa správy s programom:

Manager - aktualizácia PLU + údaje predaja
Odbyt - dodacie listy + objednávky

Pokladňa si sama vyberie len doklady a údaje, platné pre túto predajňu.


Použitie EDI správ

Komunikácia medzi jednotlivými programovými modulmi je v štandardných EDI štruktúrach. To nám umožnilo nasadiť modul aj s inými odbytovými programami.
Máme odskúšanú spoluprácu s programom TRILEX.


Ak máte záujem o túto verziu programu, môžete si ju objednať - kontaktujte nás.

Pre ceny programu si pozrite náš štandardný Cenník pokladničného systému predajní na našich stránkach.Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.