eKasa Bakery logo

SW modul Predajňa

Program Pokladňa sa pri inštalácii priradí na konkrétnu vybranú predajňu a zo serveru si preberie všetky potrebné údaje. Cez spoločný dátový priestor si vymieňa správy s programom:

Manager - aktualizácia PLU + údaje predaja
Odbyt - dodacie listy + objednávky

Súčasťou programu je elektronická komunikácia s Centrálou a Bakery: príjem / odosielanie dodacieho listu v elektronickej podobe s aktualizáciou skladových zásob, evidencia dochádzky na predajni (prihlásenie do systému), a iné...

Pokladňa si sama vyberie len doklady a údaje, platné pre túto konkrétnu predajňu.

Hlavné vlastnosti pokladne:

- jednoduchá obsluha na PC s dotykovým displejom cez tlačidlá (ikonky)
- rýchle vyhľadanie PLU bez čiarových kódov a nutnosti si pamätať čísla PLU
- evidencia zákazníckych objednávok, preddavkov na objednávky
- zariadenie FiskalPro na tlač bločkov s možnosťou funkcie platobného terminálu, prípadne POS tlačiareň
- program má dve základné obrazovky – pre blokovanie a pre prácu s dokladmi

Zariadenie predajne je možné (vhodné) doplniť o HW komponenty: počítač s dotykovou obrazovkou, POS tlačiareň pre tlač bločkov, peňažnú zásuvku, snímač čiarového kódu, zákaznícky displej...
Ak si na predajni robia sami nákup tovaru, je možné ho evidovať cez EAN: nahrávanie tovarov cez čítačku EAN kódu. Tovar sa hneď zobrazí v tabuľke, doplní sa dodané množstvo tovaru s úpravou ceny. Podobne je možné vykonávať tiež inventúru cez EAN: načítaním EAN kódu a vložením inventúrneho stavu. Ak už taký tovar je v inventúre, zobrazí sa znova na opravu, alebo doplnenie inventúrneho stavu.

Od verzie 2.00 je pokladňa upravená na eKasu s pripojením na portál finančnej správy. Práca s novým certifikátom a požiadavkami finančnej správy si vyžiadala niekoľko zmien. Na začiatku dňa program skontroluje platnosť certifikátu, porovná dátum a čas a zobrazí neodoslané (OffLine) doklady keď nebol prístup na internet.
Oznam sa zobrazí len v prípade chyby.


Obrazovka pre klasické blokovanie

Klasické blokovanie

Tlačidlo VOĽNÉ PLU: Blokovanie výrobkov s možnosťou zmeny názvu a ceny priamo v pokladni (napr. pri skúšobnom pečení vo výrobe)
Môžete nahrať údaje o novom PLU (názov, MJ, cena, DPH a dodané množstvo). Po vypredaní dodaného množstva sa tlačidlo zablokuje.

Farebné rozlíšenie [DOPREDAJ ZÁSOB]: Zmena farebného podkladu pri blokovaní PLU zo zníženou cenou. Iná farba pomáha k jednoznačnému určeniu v akých cenách je predaj.

Obrazovka - práca s dokladmi

Práca s dokladmi

- Doklady: Príjem / Výdaj tovaru, Nákup cez EAN, Inventúra, Prehľad aktuálnych dokladov
- Prenos údajov: Príjem DL z Bakery, Odoslanie objednávky alebo kópie programu do Bakery
- Prehľady: predaj za obdobie, výpis dokladov
- Inventúry: stav, výkaz, obraty PLU
- Správa údajov: aktualizácia / opravy PLU, prehľad pohybov
- Systémové informácie: popis zmien v programe, kontrola novej verzie, nastavenie typu fiškálnej tlačiarne, servisné služby


Skupiny PLU - rozloženie a obsah sa definuje v SW Centrála, preberá sa cez aktualizáciu PLU

Skupiny PLU


PLU zaradené do vybranej skupiny - všetky podstatné parametre sa definujú v SW Centrála (obsah a rozloženie tlačidiel a pod.)

PLU zaradené do vybranej skupiny


Evidencia typu úhrady za nákup: Voľba typu úhrady (platby) za nákup pred tlačou účtenky: hotovosť, platobná (bankomatová) karta, stravné lístky alebo ich kombinácia. Typ platby sa eviduje vo fiškálnom module a sumarizuje v dennej uzávierke. Správna evidencia platby vám pomôže určiť výšku hotovosti v pokladni.

Výber platby - úhrady účtenky

Pri blokovaní a výbere typu úhrady za nákup je možné zvoliť aj kombináciu úhrad: napr. časť môže byť hradená kartou, časť v hotovosti. Ak sa zvolí platba kartou (a je k dispozícii platobný terminál), príslušná čiastka sa automaticky presmeruje na platobný terminál.

Záloha: práca so zálohou od zákazníka na objednaný (rezervovaný) tovar.
Po nahraní objednávky sa zobrazí okno, kde je možné zadať výšku prijatej zálohy a vytlačí sa doklad pre zákazníka o prijatej zálohe. Pri predaji tovaru po načítaní objednávky je záloha automaticky doplnená na doklad a odpočítaná od celkovej sumy.

Predaj je možné evidovať cez tzv. vernostné karty na jednotlivých zákazníkov (pre bežné používanie na báze EAN kódu, pri využívaní platobného terminálu možnosť úpravy na čipové, magnetické karty). Podľa vernostnej karty je možné evidovať predaje, priznávať osobitné ceny (zľavy) a pod.

Pri predaji váženého tovaru je možné rozšíriť základné SW vybavenie Predajňa o prídavný modul – evidencia a práca s predajnými množstvami na 3 desatinné miesta (štandardne systém pracuje na dve desatinné miesta).

Ďalšie voliteľné prídavné moduly k základnému programovému vybaveniu:
- Modul pre kontrolu závierky, prípadne jej automatické vykonanie s tlačou
- Objednávky, rezervácie tovaru s možnosťou výberu zálohy a tlače potvrdenky


Ovládacie tlačidlá - ikonky

Ovládacie tlačidlá

Prioritou pre prácu s programom Predajňa bola jednoduchosť ovládania s automatizovaním funkcií, ktoré sa majú vykonávať pravidelne.
Ovládanie pokladne je tak jednoduché, že na zaškolenie obsluhy plne postačuje čas 0,5 hod...

HESLO NA VRÁTENÝ PLU
Možnosť nahrávať vrátený tovar (PLU) vyžaduje presné doplnenie údajov z účtenky, kde bol pôvodne tovar predávaný. Pri nesprávne zadaných údajoch sa kasa zablokuje. Preto bolo doplnená možnosť chrániť [STORNO] heslom. Je to voliteľný parameter, zadávaný v programe Centrála (Manager pokladní).

MESAČNÉ ZÁVIERKY
Na začiatku nového mesiaca sa automaticky (bez zásahu užívateľa) vypočítajú obraty na kartách PLU v nákupných aj predajných cenách. Uzávierka sa pripojí k ostatným dokladom a odošle na server pre program Centrála (Manager pokladní). Z uzávierky sa potom v programe manager tlačia zostavy pre účtovnú evidenciu predajne.


Použitie EDI správ

Komunikácia medzi jednotlivými programovými modulmi je v štandardných EDI štruktúrach. To nám umožnilo nasadiť modul aj s inými odbytovými programami.
Máme odskúšanú spoluprácu s programom TRILEX.


Ak máte záujem o túto verziu programu, môžete si ju objednať - kontaktujte nás.

Pre ceny programu si pozrite náš štandardný Cenník pokladničného systému predajní na našich stránkach.Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.