Cenník platný od 1.1.2016

Aktuálny cenník CAIS Bakery

Zvýhodnené balíky a novinky

  Štandardné moduly CAIS Bakery pre 1x PC     Základná
 cena €  
  -zľava
 %
  Zvýhodnená
  cena v €  
  Cena
s DPH
  A. Odbyt, základná cena vrátane definície číselníkov
  Obsah: linky rozvozu, objednávky, dodacie listy, fakturácia za zvolené obdobie
  (deň, týždeň, dekáda, linka), fakturácia (aj za viac odb. miest), vrátené
  výrobky, hlásenia expedícii, špec. požiadavky obch. reťazcov, EDI komunikácia,
  cenníky, výrobky vo vl. predajniach, výkazy o odbyte
  405,-       486,-
  B. Výroba, základná cena
  Obsah: krátkodobý výr. cyklus, čas. rozdelenie objednávok podľa nakládky linky,
  výrobné príkazy (VP) na prípravu cesta, VP na jednotlivé druhy výrobkov, žiadanky
  na výdaj surovín, normovania spotreby, polotovarov a surovín, mater. kalkulácie výrobkov,
  porovnávanie skutočnej a normovanej spotreby surovín
  365,-       426,-
  C. MTZ – skladová evidencia
  Obsah: skl. cena v aritmetickom váženom priemere, sledovanie šarže surovín
  použitých na výrobu, príjem a výdaj bez obmedzenia počas závierok a inventúr
  skladov, sledovanie výrobnej a nevýrobnej spotreby
  95,-       114,-
  D. Registračná pokladňa – softvérový modul
  Modul odporúčame doplniť fiškálnou tlačiarňou
  95,-       114,-
  Voliteľné rozšírenia pre Odbyt
  dva rozvozy na DL
  evidencia vrátených výrobkov
  úhrada faktúr
 
  15,-
  20,-
  30,-
     
  18,-
  24,-
  36,-
  Voliteľné rozšírenia pre Výrobu
  materiálové kalkulácie
 
  30,-
     
  36,-
  Program NUTRIK – výpočet výživových hodnôt
  NUTRIK pre vlastníkov Bakery s modulom Výroba
  NUTRIK pre vlastníkov Bakery bez modulu Výroba
  Samostatný program NUTRIK (bez Bakery)
 
  299,-
  299,-
  375,-
 
  -30%
 
 
 
  199,-
  299,-
  375,-
 
  239,-
  359,-
  450,-

  Zvýhodnené balíky     Základná cena €     -zľava%     Zvýhodnená cena     Cena v € s DPH  
  CAIS-Bakery ODBYT+ (moduly A+D)
  CAIS-Bakery VÝROBA+ (moduly B+C)
  CAIS-Bakery VÝROBA+ (moduly A+B+C)
  CAIS-Bakery KOMPLET (všetky základné moduly)
  500,-
  450,-
  855,-
  950,-
 
 
  -15%
  -20%
 
 
  726,75,-
  760,-
  600,-
  540,-
  872,10,-
  912,-
  CAIS-Bakery ODBYT+ UPGRADE
  CAIS-Bakery VÝROBA+ UPGRADE
  CAIS-Bakery KOMPLET UPGRADE
  500,-
  450,-
  950,-
  -30%
  -30%
  -30%
  350,-
  315,-
  665,-
  420,-
  378,-
  798,-

  Cena pre školstvo     -zľava %  
  Pri zakúpení ľubovoľných modulov pre školstvo poskytneme ďalšiu zľavu     -15%

  Rozšírenia systému pre sieť LAN     +príplatok  
  Sieťová verzia: - príplatok zo základnej ceny modulov za prvé tri stanice  
  - za každú ďalšiu stanicu
  +60%
  +15%

  Zľavy a zvýhodnenia     -zľava%  
  Zľava z ceny pre klientov so servisnou zmluvou
  Zľava - KONKURENČNÝ UPGRADE na Bakery
  Zľava z ceny bezpečnostných produktov ESET pre klientov Bakery  
  -25%
  -40%
  -15%

  Inštalácie, služby, zákazková činnosť     Základná cena €     Zvýhodnená cena v €     Cena v € s DPH  
  Inštalácia programu / dátového skladu (servera)
  Inštalácia sieťovej stanice – cena za jednu stanicu  
  Školenie a konzultácie s autormi, cena za 1 hod
  35,-
  16,-
  25,-
  35,-
  16,-
  25,-
  42,-
  19,20,-
  30,-


Základná hodinová sadzba prác je kalkulovaná pre bežné výkony, fakturuje sa minimálne 1 hodina.

Cena Bakery sa tvorí súčtom cien jednotlivých modulov, v prípade rozšírení sa pripočítava uvedený príplatok. Ceny modulov sú uvedené bez služieb, inštalácie a zaškolenia.

Informácie o zákazkovom programovaní Vám podáme na požiadanie. Informujte sa na rozsiahlu ponuku služieb pre Bakery: telefonický hot-line, služby cez internet, opravy a úpravy dát, školenia - zaškolenie obsluhy, vedenie účtovníctva, právne a daňové poradenstvo, spracovanie individuálnych požiadaviek zákazníka úpravou programov...Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.