Nutrik Bakery logo


NUTRIK - Program pre výpočet výživových hodnôt výrobkov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom) zavádza povinné označovanie výrobkov.

Okrem iných údajov nariaďuje výrobcom potravín uvádzať aj informácie o výživovej hodnote výrobku s rozdelením na povinné a dobrovoľné údaje.

Na všetkých balených potravinách predávaných v rámci EÚ musia byť uvedené výživové informácie v súlade s novými pravidlami najneskôr v decembri 2016.

Pre zjednodušenie tejto povinnosti vám prinášame doplnok Bakery: program (modul) NUTRIK.


NUTRIK BAKERY je dostupný aj ako samostatný, nezávislý program.

Legislatíva umožňuje použiť výživové údaje aj na základe výpočtu ako alternatívu k chemickej analýze. NUTRIK z receptúry výrobku a z obsahu živín v surovinách vypočíta výživové údaje. Výživové údaje môžete aktualizovať pri každej zmene receptúry, resp. zámene surovín.

Položky pre výživové hodnoty

Výživové Hodnoty vychádzajú z výsledkov:

- Chemickej analýzy výrobcu danej potraviny
- Výpočtu s použitím známych alebo skutočných priemerných hodnôt použitých zložiek danej potraviny
- Prevzatie údajov z overených zdrojov (oficiálna národná databáza potravín)
- Pozn. u viaczložkových výrobkov len v prípade ak výrobok obsahuje rovnaké zložky a je známy ich vzájomný pomer (majú rovnakú normu)

Nariadenie neobsahuje podrobný návod pre výpočet výživových hodnôt.

Odborníci z Európskej organizácie pre informačné zdroje o potravinách (European Food Information Resource Association - EuroFIR AISBL) analyzovali metódy výpočtu výživových hodnôt, ktoré sú používané v európskych národných databázach. Na základe týchto poznatkov a odborných konzultácií bol navrhnutý postup pre výpočet výživových hodnôt potravín.

Príručku spracovali kompilátorky Databáze složení potravin České republiky a Slovenskej Potravinovej banky dát a je prístupná na ich stránkach. Metodika z tejto príručky je použitá aj na výpočty v programe.

Výpočet výživových hodnôt výrobku:

Výpočet výživových hodnôt výrobku


Ak máte záujem o túto verziu programu, môžete si ju objednať - kontaktujte nás.

Pre ceny programu si pozrite náš štandardný Cenník produktov Bakery na našich stránkach.Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.