História verzí (noviniek) v Bakery, v module Výroba:

NUTRIK je nový modul, patriaci do rodiny programov Bakery.
Najlepšou možnosťou je modulom NUTRIK doplneniť modul Výroba (odporúčame), stane sa tak súčasťou produktu Bakery.
Pre podrobnejšie informácie si prezrite informácie v menu Program NUTRIK.

NUTRIK - modul pre výpočet výživových hodnôt výrobkov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom) zavádza povinné označovanie výrobkov.

Okrem iných údajov nariaďuje výrobcom potravín uvádzať aj informácie o výživovej hodnote výrobku s rozdelením na povinné a dobrovoľné údaje.
Na všetkých balených potravinách predávaných v rámci EÚ musia byť uvedené výživové informácie v súlade s novými pravidlami najneskôr v decembri 2016.

Výživové Hodnoty vychádzajú z výsledkov:

Chemickej analýzy výrobcu danej potraviny
Výpočtu s použitím známych alebo skutočných priemerných hodnôt použitých zložiek danej potraviny
Prevzatie údajov z overených zdrojov (oficiálna národná databáza potravín)
Pozn. u viaczložkových výrobkov len v prípade ak výrobok obsahuje rovnaké zložky a je známy ich vzájomný pomer (majú rovnakú normu)

Nariadenie neobsahuje podrobný návod pre výpočet výživových hodnôt.

Odborníci z Európskej organizácie pre informačné zdroje o potravinách (European Food Information Resource Association - EuroFIR AISBL - www.eurofir.org) analyzovali metódy výpočtu výživových hodnôt, ktoré sú používané v európskych národných databázach. Na základe týchto poznatkov a odborných konzultácií bol navrhnutý postup pre výpočet výživových hodnôt potravín.

Príručku spracovali kompilátorky Databáze složení potravin České republiky a Slovenskej Potravinovej banky dát a je prístupná na ich stránkach. Metodika z tejto príručky je použitá aj na výpočty v programe.

Položky pre výpočet kcal a kj:

Položky pre výpočet kcal a kJ

Pre zjednodušenie tejto povinnosti vám prinášame doplnok Bakery - modul NUTRIK.

Legislatíva umožňuje použiť výživové údaje aj na základe výpočtu ako alternatívu k chemickej analýze.
NUTRIK z receptúry výrobku a z obsahu živín v surovinách vypočíta výživové údaje.
Výživové údaje môžete aktualizovať pri každej zmene receptúry, resp. zámene surovín.Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.