eKasa Bakery logo

SW modul Centrála - Manager pokladní

Hlavný program, ktorý rozhoduje ako budú pracovať a vyzerať pokladne - centrálna správa pokladní na predajniach. Tu sa nahrávajú PLU, ceny, akcie a zaradenie tovarových produktov do skupín s priradením PLU na tlačidlá v SW Predajňa. V programe sa vyberajú doklady pre skladovú evidenciu, určujú vlastnosti predajne (tiež zoznam predajní). Základnú evidenciu tvorí súpis zamestnancov s pridelením prístupových údajov (meno, heslo do programu, oprávnenia).
V programe je možné centrálne povoliť (ak sú zakúpené) voliteľné moduly pre SW Predajňa: sklad (modul MTZ), ako aj ďalšie voliteľné moduly pre predajňu (viď cenník SW Predajňa).


Zoznamy v SW Centrála
Zoznamy
 • Karty PLU v členení Výrobky, Tovar, obaly a iné
 • Skupiny PLU slúžia na zaradenie tovarových položiek na klávesy (tlačidlá) skupín v pokladni
 • Základné ceny PLU - Predajné ceny s DPH – pre ceny je možné určiť obdobie ich platnosti podľa dátumu. Keď nastane dátum nového cenníka, automaticky sa nastavia nové ceny. Táto možnosť dovoľuje vytvárať cenníky vopred s ich dátumom platnosti.
 • Akciové ceny – platnosť ceny pre konkrétne PLU je možné určiť pre vybranú predajňu a v dátume platnosti, interval od – do (akciové ceny môžu byť rôzne na jednotlivých predajniach)
 • Zľavy na vybrané PLU v rámci dňa od času (napr. od 16:00 do konca predaja)
 • Dopredaj PLU pred ukončením spotreby
 • Doklady pre pokladňu: na príjem, výdaj a objednávku podľa PLU v pokladni mimo predaj a ich vlastnosti. Doklady sú príjem z DL, korekcia DL, nákup tovaru, vrátenka, predaj na úver, iný výdaj, inventúra, objednávka. Vlastnosti sú prístup z blokovania, ochrana heslom, tlač dokladu, poslanie EDI správy pre odbyt.
 • Predajne vlastnosti každej pokladne v predajni, priradenie názvu PLU na klávesy, údaje pre EDI komunikáciu, povolenie dopredaja. V centrále je možnosť si otvoriť „Demo Predajňu“ – náhľad na obrazovku na predajni, aby bola možná kontrola vzhľadu SW Predajňa.
 • Zamestnanci údaje pracovníkov pre prihlásenie do programu a evidenciu dochádzky. V zozname zamestnancov je možné zadať prihlasovacie údaje (meno a heslo), ako aj rozsah oprávnení pre používanie programu. Po spustení programu sa meno a telefonický kontakt na prihlásenú obsluhu zobrazí na obrazovke. Zároveň tu je možné zadať špeciálne ceny pre zamestnancov.
 • Zákaznícke karty údaje zákazníckej karty na udelenie zľavy na vybrané PLU. Karte je možné určiť výšku zľavy v % s priradením PLU, pre ktoré bude platiť.
 • Export do predajní: odoslanie vykonaných zmien do centrálneho dátového priestoru pre predajne (úložisko na serveri, distribúcia údajov cez internet) pre vybranú predajňu, alebo pre všetky predajne naraz. Po úpravách sa odosielajú na predajne nové cenníky, zamestnanci s prístupovými údajmi, sortiment tovaru, zľavy.

Komunikácia v SW Centrála s prostredím
Komunikácia
 • xxx
 • Aktuálny stav predaja a zásob v (každej) pokladni. Modul zabezpečuje príjem informácií z jednotlivých predajní s možnosťou generovania tlačových výstupov, štatistík za jednotlivé predajne a sumár celkom za firmu.
 • Import evidencie PLU po dennej uzávierke. Príjem údajov o stave predaja a stave skladu z každej pokladne na predajni a spracovanie do výkazov: denných, mesačných, finančných a výkaz dochádzky.
 • Skladová evidencia a výpis dokladov

Výkazy
 • Mesačné predaj, vrátené, nákup, korekcie DL, iný výdaj, inventúra v členení za MJ, cenu a typ PLU(výrobky, tovar). Výstup je v tabuľkovej forme za aktívne pokladne
 • Denné obdoba mesačných výkazov, len za vybraný dátum + koncový stav
 • Dochádzka v členení podľa zamestnancov a predajní, podrobný výkaz v hodinách s tržbou
 • Finančný denný a mesačný výpis v členení za výrobky, tovar, sadzby DPH a celkom
 • Zákaznícke karty prehľad o zľavách podľa čísla karty a pokladne

Poznámka: Program Centrála - Manager pokladní je vhodné inštalovať na notebook pracovníka zodpovedného za predajne, aby mohol vykonávať zmeny pre predaj tiež mimo sídla firmy – napríklad priamo v predajni. V pokladni sa nemôže zmeniť žiadny údaj o PLU - názov, cena, akcia. Aktualizácia je vždy exportom z programu Centrála - Manager pokladní a načítaním do pokladne.
5. Parametre pre prácu s dokladmi
a /Aktívny v blokovaní -> Áno = doklad je prístupný v blokovaní
b/ Tlač dokladu -> Áno = vytlačiť obsah dokladu ako nefiškálnu tlač
c/ Chrániť heslom -> doklad je prístupný až po zadaní tohto hesla

6. Akcie a zľavy na predajňu
Úprava v nastavení akcii a zliav na PLU počas dňa. Teraz môžete vybrať predajne pre ktoré budú platiť tieto zmeny cien, t.j. nahráte akciu (názov akcie a platnosť od-do) na »Rozbal« [PLU] zaradíte do akcie jednotlivé položky a ich akciovú cenu. Potom na » Rozbal « [Predajne] vyberiete predajne pre ktoré táto akcia platí.

7. Výber údajov pri blokovaní
Na požiadanie môže servisný technik nastaviť:
a/ množstvo na 2 alebo 3 desatinné miesta
b/ v 4 kolonke cenu za PLU alebo mernú jednotu PLU

8. Tlačidlo VOĽNÉ PLU
Blokovanie výrobkov s možnosťou zmeny názvu a ceny priamo v pokladni. Použitie pri skúšobnom, alebo kontrolnom pečení vo výrobe a pošlete výrobok na predajňu ako akciovú ponuku. Pri prvom kliku sa nahrajú údaje o novom PLU (názov, MJ, cena, DPH a dodané množstvo). Po uložení sa vytlačí doklad na pohyb [Doplň stav]. Po vypredaní dodaného množstva sa tlačítko zablokuje.


Voliteľný modul - Zákaznícke karty

1. Evidencia na číslo karty
V centrálnom sklade sa založia zákaznícke karty s evidenčným číslom, výškou zľavy pre kartu, označenie (text ako identifikátor karty), kontakt a či je karta v danom období platná. V pokladni pri zľave na kartu sa zobrazí okno na zadanie čísla karty a na účtenku sa uplatní zľava aká je priradená k tejto karte. V menu [Komunikácia s predajňou] pribudla ponuka [Zákaznícke karty]. Za vybrané obdobie sa zobrazí evidencia objem predaného tovaru a zľava v € a % na každú používanú kartu, alebo za predajne

Zákaznícke karty – výber PLU na zľavu
Nová možnosť na výber PLU pre ktoré bude platiť zákaznícka zľava.

PRESUN nepredaných PLU na dopredaj:
Voľba intervalu presunu.
Aktuálny deň -> presun nepredaných PLU pri tovarovej uzávierke
Nasledujúci deň -> presun s príjmu po dvoch dňoch
Bez presunu -> presun len cez doklad nahraný obsluhou

Výber PLU na presun
Pozn. PLU môžete zaradiť len do jedného s intervalov presunu!!1. Evidencia predaja zamestnancom
Do programu pokladňa E-Kasa je vložený nový doklad výdaj zamestnancom. Tento doklad eviduje výdaj so skladových zásob predajne ale bez započítania do denných tržieb. Doklady sa po uzávierke exportujú do managera pokladní.

2. Zamestnanecký cenník
V mesačnom prehľade predaja zamestnancom sa zoberú ceny tovaru podľa tohto cenníka. Tovary neuvedené v cenníku započíta v plnej predajnej cene.

3. Výkaz predaja


Centrálny sklad verzia 1.44

Táto verzia má dva nové voliteľné moduly bohaté na výstupné zostavy.
Mesačné výkazy + Inventúry
Vypočítané mesačné uzávierky a urobené inventúry v pokladni E-Kasa sa štandardným spôsobom importujú do programu.

Základný doklad. Slúži na prenos údajov do účtovníctva. K tomuto dokladu sú ďalšie ako „analytická evidencia“. Výpis dokladov, zoznam položiek (PLU) na pohyb, koncový stav, obraty v pre každé PLU (počiatočný stav, príjem, výdaj, koncový stav).
Všetky tieto zostavy sú v členení Všetko, Výrobky, Tovar, Obaly + nákupné a predajné ceny. Vzory zostav sú v prílohe.
Zostava na účtenku je doplnená o výpočet skutočného rabatu pre každé PLU.

INVENTÚRY:
Slúžia hlavne na tlač výkazov na klasický A4 formát papiera.
Zostavy majú dva základné formáty:

INVENTÚRNY STAV:
INVENTÚRNY VÝKAZ:
Rovnako ako u účtovných zostavách sú v členení Všetko, Výrobky, Tovar + nákupné a predajné ceny. Je pridaná voľba tlačiť len finančné hodnoty inventúr bez rozpisu položiek PLU.


Použitie EDI správ

Komunikácia medzi jednotlivými programovými modulmi je v štandardných EDI štruktúrach. To nám umožnilo nasadiť modul aj s inými odbytovými programami.
Máme odskúšanú spoluprácu s programom TRILEX.


Ak máte záujem o túto verziu programu, môžete si ju objednať - kontaktujte nás.

Pre ceny programu si pozrite náš štandardný Cenník pokladničného systému predajní na našich stránkach.Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.