Ekonomický informačný systém CAIS€

je integrovaný ekonomický informačný systém. Optimalizuje administratívnu a účtovnícku prácu, zabezpečuje okamžitý prehľad o stave firmy. Samozrejmosťou je tlač všetkých dokladov, kníh a výkazov aj kedykoľvek spätne. Údaje za celé účtovné obdobie (rok) a prvé tri mesiace nasledujúceho obdobia sú okamžite prístupné. Samozrejmosťou v informačnom systéme je aj elektronické zasielanie dokumentov.


 • Automatické účtovanie

  CAIS€ je navrhnutý pre užívateľov, ktorí nemusia mať veľké skúsenosti s obsluhou počítačov...

 • Pohodlný výpočet DPH

  V CAIS€ nemusíte ručne vyhľadávať dodávateľské faktúry s nárokom na odpočet dane...

 • Modulárny systém

  CAIS€ je určený pre široký okruh užívateľov - podľa zvolenej konfigurácie od malých firiem s... • Spracovanie až 100 firiem

  Ak si zakúpite multilicenciu, môžete na jednej inštalácii CAIS€ spracovávať až 100 samostatných firiem...

 • Práca v sieti

  CAIS€ podporuje prácu v sieti. Znamená to, že viacero užívateľov môže naraz napríklad vystavovať...

 • Technológia

  Ako vývojové prostredie pre vývoj systému CAIS€ bol použitý v súčasnosti najmodernejší vývojový...Automatické účtovanie

CAIS€ je navrhnutý pre užívateľov, ktorí nemusia mať veľké skúsenosti s obsluhou počítačov. Užívateľské rozhranie je vytvorené s ohľadom na skutočné papierové dokumenty. Systém je ľahko ovládateľný pomocou klávesnice, aj myši. CAIS€ automaticky zaúčtuje doklady z nákupu, predaja, pokladne, skladu, obchodu a majetku ihneď, ako ich vytvoríte. Je to úplne jednoduché - aj pre užívateľa bez znalostí účtovníctva. Stačí si vybrať predkontáciu, o ostatné sa postará CAIS€.


Pohodlný výpočet DPH

V CAIS€ nemusíte ručne vyhľadávať dodávateľské faktúry s nárokom na odpočet dane. Program si ich nájde sám! Podľa dátumu a výšky úhrady spoľahlivo vypočíta daň na vstupe. Celé daňové priznanie aj s podkladmi môžete mať hotové za niekoľko minút. Vrátane kontrolného výkazu DPH.


Modulárny systém

CAIS€ je určený pre široký okruh užívateľov - podľa zvolenej konfigurácie od malých firiem s menším objemom a frekvenciou toku dát, až po firmy členené organizačne na miestne vzdialené strediská, so zložitým tokom dát. Celý systém je rozdelený na samostatné moduly. Nemusíte si kupovať celý systém. Vyberiete si len časti, ktoré naozaj potrebujete. Ostatné moduly si môžete kedykoľvek doplniť.


Spracovanie až 100 firiem

Ak si zakúpite multilicenciu, môžete na jednej inštalácii CAIS€ spracovávať až 100 samostatných firiem. V systéme pritom dokážete účtovať hospodárske, aj neziskové organizácie.


Práca v sieti

CAIS€ podporuje prácu v sieti. Znamená to, že viacero užívateľov môže naraz napríklad vystavovať faktúry, pracovať so skladom, alebo účtovať.


Minimálne nároky na prevádzku CAIS€

- PC s procesorom typu Pentium (alebo kompatibilné), vrátane najnovších najvýkonnejších CPU
- Operačný systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, prípadne najnovší Windows 10)
- 1 GB RAM, odporúčané 2 GB RAM a viac (pre 64-bitové verzie systému dvojnásobok)
- 50 až 100 MB priestoru na HD (v závislosti od inštalovaných modulov a verzie CAIS€), mechanika CD/DVD
- grafická karta s rozlíšením VGA alebo vyšším
- monitor s rozlíšovacou schopnosťou min. 1024x768, odporúčané je vyššie rozlíšenie
- myš, alebo iné kompatibilné ukazovacie zariadenie
- ďalších 50 MB diskového priestoru pre sieťovú verziu


Technológia

Ako vývojové prostredie pre vývoj systému CAIS€ bol použitý v súčasnosti najmodernejší vývojový nástroj Visual FoxPro 9.0 (VFP 9.0), vrátane jeho integrovanej databázy. Výrobcom VFP 9.0 je rovnako ako u najbežnejších operačných systémov Windows firma Microsoft, čo zaručuje plnú kompatibilitu týchto systémov. V ďalšom sú stručne popísané niektoré významné vlastnosti, ktoré boli využité pri tvorbe systému CAIS€. Najdôležitejšou vlastnosťou nového systému na rozdiel od jeho predchodcov je použitie nových technológií pri ukladaní dát.

Doposiaľ využívané prostredie ukladalo dáta do tabuliek typu Xbase. Tieto tabuľky boli navzájom nezávislé a jediným spojivom medzi nimi bolo programové aplikačné vybavenie. VFP 9.0 umožňuje organizovať tieto tabuľky do komplexných celkov, prostredníctvom organizovania v databáze. Už pri konštrukcii databázy je možné definovať vzťahy (relácie) medzi týmito tabuľkami (entitami) a prostredníctvom spúšti a uložených procedúr zabezpečovať konzistenciu a integritu databázy. Teraz nie je možné, aby napríklad existovali v databáze položky faktúry a neexistovala k nim aj hlavička, čo v princípe bolo možné v predchádzajúcich technológiách a musela sa táto referenčná integrita zabezpečiť programovo

Nemenej dôležitou vlastnosťou databázy VFP 9.0 je možnosť použiť transakcie. Transakcia zabezpečuje, že pri akcii, kde sa zapisujú vzájomne súvisiace dáta sa zapíše buď všetko alebo nič v prípade chyby poprípade nedodržania definovaných pravidiel. Napríklad nemôže sa stať, že pohyb skladovej karty sa zapíše do pohybov a do skladovej karty sa vplyvom programovej alebo technologickej chyby (napríklad výpadok prúdu) údaj nezapíše. V predchádzajúcom systéme tak mohli vznikať rozdiely medzi pohybmi na skladovej karte a stavom na nej.

To sa v súčasnom systéme nemôže stať. Jediný prípad, kedy sa to môže udiať je výskyt technologickej závady počas zápisu transakcie na disk. Vzhľadom na to, že ide o veľmi malý časový okamih, pravdepodobnosť, že takýto stav nastane je prakticky nulová. Využitie transakcií a referenčnej integrity je síce veľmi náročné pri ich definícii pre ich vzájomnú súvislosť a komplexnosť pre všetky tabuľky, avšak po ich úspešnom odladení vznikne veľmi stabilná databáza.


Ak Vás ekonomický systém CAIS€ zaujal, neváhajte nás kontaktovať.Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.