Novinky pre CAIS Bakery

Rozšírenie služieb
Okrem štandardného poradenstva a HotLine servisu pre programové vybavenie CAIS Bakery poskytujeme:

- dodávku HW pre pekárov (tlač aj na ihličkové tlačiarne)
- dodávku malých serverových riešení (pre menšie prevádzky)
- montáž počítačových sietí LAN, WAN, VPN
- predaj IT bezpečnostných riešení ESET - so zľavou !

Malé serverové riešenia, vhodné pre pekárske výrobne pozostávajú z malého serveru (FileServeru), ktorý slúži ako dátový sklad pre centrálne uloženie dát produktu Bakery a dokumentov firmy.

Počítače v sieti (klienti serveru) pristupujú k informáciám zabezpečeným prístupom v prostredí serverového operačného systému. Toto riešenie umožňuje tiež vytvorenie vzdialeného prístupu k firemným informáciám, bezpečné pripájanie užívateľov k serveru, vyriešenie automatizovaného zálohovania údajovNUTRIK - Výpočet výživových hodnôt

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom) zavádza povinné označovanie výrobkov.

Okrem iných údajov nariaďuje výrobcom potravín uvádzať aj informácie o výživovej hodnote výrobku.
Na všetkých balených potravinách predávaných v rámci EÚ musia byť uvedené výživové informácie v súlade s novými pravidlami najneskôr v decembri 2016.

Pre zjednodušenie tejto povinnosti vám prinášame doplnok Bakery - program / modul NUTRIK.

NUTRIK BAKERY je tiež dostupný ako samostatný, nezávislý program.

Je to nový modul, patriaci do rodiny programov Bakery. Môžete si ním doplniť modul Výroba (odporúčame), prípadne si ho môžete k produktu Bakery dokúpiť ako samostatný modul.

Legislatíva umožňuje použiť výživové údaje aj na základe výpočtu ako alternatívu k chemickej analýze.
NUTRIK z receptúry výrobku a z obsahu živín v surovinách vypočíta výživové údaje.
Výživové údaje môžete aktualizovať pri každej zmene receptúry, resp. zámene surovín.


Objednávky cez INTERNET

Objednávky cez internet je nadstavba k programu CAIS-BAKERY. Riešenie vychádza z klasického internetového obchodu (E-shop) s úpravami pre špecifiká pekárenského odbytu. Internetové objednávky sú jednoduché a na ich používanie, nepotrebujete mať žiadne odborné znalosti. Jediné čo potrebujete, je vaša internetová stránka a dohodnúť sa s odberateľmi.
Odberateľovi stačí ľubovoľný prístup na Internet (PC, Tablet, mobil…).

Pre prístup k testovaciemu modulu žiadajte prístupové údaje u nás. Prihlasovacími údajmi sú: Meno a heslo pre vstup do objednávok

Prihlásenie a možnosti pre pekáreň:

Registrované informácie:
Názov a ID odberateľa podľa CAIS-BAKERY
Výrobky - Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu v jednotlivých dňoch objednávať s možnosťou pridať a mazať výrobky
Import - Dovoľuje načítanie zoznamu výrobkov z BAKERY
Objednávky - Evidencia: aktuálne a nespracované objednávky od odberateľov, pripravené na export do BAKERY
História - Prehľad objednávok, ktoré boli odoslané do BAKERY (na spätnú kontrolu)
V nastaveniach je možné zvoliť čas uzávierky objednávok, po ktorom sa nedajú nahrávať nové objednávky na daný deň.

Prihlásenie a možnosti odberateľa:

V objednávkach sa po voľbe dátumu zobrazí zoznam výrobkov pre daný deň. Odberateľ zadá počet a potvrdí objednávku. To je všetko.
Kalendár obsahuje informáciu o povolenom čase zjednávania objednávok.
Odberateľ má tiež prehľad o odoslaných objednávkach s historiou a stavom objednávky

Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte...

1. Prehľady – Za zadaný dátum sa načítajú dodacie listy odberateľov, ktorý majú kod 11 (denne v hotovosti), alebo faktúry s platbou hotovosť (Vzor tlačovej zostavy v podrobnostiach).
2. Úhrady účteniek za dodacie listy – DEKÁDNE VÝPISY (Po kliknutí do hlavičky stĺpca)
3. Úhrady účteniek za faktúry – Ponuka slúži na nahrávanie skutočne prijatej hotovosti, sledovanie neplatičov, tlač upomienky.


Pripravujeme pre vás:
- tlač etikiet s čiarovým kódom priamo z Bakery ...Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.