Novinky CAIS€

CAIS€ - úplne nový informačný systém aj pre Vás

Rozšírenie služieb

Okrem štandardného ekonomického poradenstva a HotLine servisu poskytujeme:

vedenie ekonomickej agendy firmám a živnostníkom

Jazykové mutácie v CAIS€

Tento doplnok umožňuje zobrazovať a tlačiť okrem slovenského aj v anglickom, nemeckom a v ďalších troch voliteľných jazykoch nasledovné zostavy:

Účtovný rozvrh, Hlavná kniha, Výsledovka podľa účtov, Podsúvaha, Vedľajšia kniha, Definované zostavy (súvaha, výsledovka a cash flow preddefinované v anglickom a nemeckom jazyku), Užívateľsky definované zostavy s možnosťou dodefinovať texty v ľubovoľnom jazyku.

Zostavy sa tlačia v príslušnej jazykovej mutácii vrátane názvov hlavičiek, pätičiek a popisov.

CAIS-Bakery

CAIS-Bakery resp. CAIS-Pekáreň je programový balík, ktorý rieši automatizáciu procesov od príjmu surovín cez normy výrobkov, objednávky, výrobné príkazy, expedíciu, dodacie listy, fakturáciu až po prevod do účtovníctva. V programoch sú uplatnené špecifiká pekárskeho:

odbytu - linky rozvozu, objednávka sa rovná dodací list, fakturácia za zvolené obdobie (denná, týždenná, dekádna), zberné faktúry (spoločná faktúra za viac odberateľských miest), vrátené výrobky, hlásenia expedícii, špeciálne požiadavky obchodných reťazcov

výroby - krátkodobý výrobný cyklus, časové rozdelenie objednávok podľa nakládky linky, výrobné príkazy (VP) na prípravu cesta, VP na jednotlivé druhy výrobkov, žiadanky na výdaj surovín podľa smeny a skupiny výrobkov, dopredné a spätné normovania spotreby surovín, dvojstupňové normovania na úroveň polotovarov a surovín

CASH-FLOW

Zostava Cash-flow umožňuje sledovať zabezpečenie platobnej schopnosti a likvidity firmy prostredníctvom sledovania prehľadu o peňažnom toku. Túto zostavu je možné generovať pre ľubovoľné obdobie, a teda aj pre účely výkazníctva za celé účtovné obdobie. V systéme CAIS€ je možné definovať rôzne zostavy Cash-flow. Zostava sa definuje v menu okruhu Účtovníctvo po voľbe položky Cash-flow podobným spôsobom ako výkazy "Súvaha" alebo "Výkaz ziskov a strát". Tento výkaz si môžete objednať aj cez Internet pomocou tlačidla "OBJEDNÁVKA".Rýchla vzdialená pomoc

Stiahnite si klienta pre vzdialenú pomoc

Po stiahnutí a spustení nám oznámte číslo ID, ktoré sa Vám zobrazí.

Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií.